Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 12 ต.ค. 2560 ต่างชาติขาย 639.28 ลบ.(mai)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 9,496.19 2.09 9,703.57 2.14 -207.38 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,112.50 0.24 1,228.14 0.27 -115.64 -
นักลงทุนต่างประเทศ 13,225.61 2.91 13,864.89 3.05 -639.28 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 430,530.28 94.75 429,567.98 94.54 962.30 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560