Home > News Feed
    หอการค้าไทย คาดการณ์ เทศกาลกินเจปีนี้เงินสะพัด 45,081 ล้านบาท เผย ประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่าย เนื่องจากสินค้ามีราคาสูงขึ้น

 หอการค้าไทย คาดการณ์ เทศกาลกินเจปีนี้เงินสะพัด 45,081 ล้านบาท เผย ประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่าย เนื่องจากสินค้ามีราคาสูงขึ้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศการกินเจ จากกลุ่มตัวอย่าง 1,777 ตัวอย่าง พบว่าบรรยาการการกินเจปีนี้มีความคึกคักเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 และร้อยละ 23.6 มองว่าคึกคักน้อยกว่าปีก่อนเพราะอยู่ในช่วงโศร้เศร้าและการไว้อาลัย ประกอบกับเศรษฐกิจยังไม่คล่องตัว ดังนั้นจึงคาดว่าช่วงกินเจระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2560 จะมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ 45,081 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นการขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังระมัดระวังการใช้จ่าย แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจปีนี้จะฟื้นตัวแต่มองว่าเศรษฐกิจยังมีความเปราะบาง นอกจากนี้จากการสำรวจยังพบว่า ปีนี้มีผู้บริโภคอาหารเจเป็นครั้งแรกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยร้อยละ 75.0 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร้อยละ 18.7 เพื่อสร้างบุญกุศล ส่วนพฤติกรรมการกินเจปีนี้ ร้อยละ 88.2 จะกินตลอดช่วงเทศกาล ส่วนราคาอาหาร/วัตถุดิบในการปรุงอาหารเจปีน ประชาชนร้อยละ ร้อยละ 65.3 มองว่าจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.7 เท่าเดิม และ ร้อยละ 7 ราคาลดลง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทองผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
    

(กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง ;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560