Home > News Feed
    ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมปรับแก้ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หากมีข้อท้วงติงและเหตุผลเพียงพอ

 ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมปรับแก้ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หากมีข้อท้วงติงและเหตุผลเพียงพอ


นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. กล่าวถึงกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ท้วงติงเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีหลายประเด็นที่อาจขัดรัฐธรรมนูญและไม่สามารถปฏิบัติได้ ว่าเนื้อหากฎหมายที่ยกร่างมาได้พิจารณาดีแล้วไม่มีประเด็นใดที่จะขัดรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะประเด็นที่ให้สอบกรรมการ ป.ป.ช. ก็ไม่ได้ตัดอำนาจในการตัดสิน แต่เปิดช่องให้ ป.ป.ช.สามารถมอบหมายให้ สตง. สอบได้ เมื่อผลออกมา ป.ป.ช. จะเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้าย ทั้งนี้หากเห็นว่ามีประเด็นใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือมีข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ ก็สามารถส่งความเห็นกลับมาที่ กรธ.ได้ หากมีเหตุผลเพียงพอ กรธ.ก็พร้อมที่รับฟังและปรับแก้ รวมถึงเรื่องกรอบเวลาการพิจารณาคดีที่กำหนดไว้ต้องทำให้เสร็จภายใน 2 ปี หากไม่สามารถทำได้ ต้องบอกมายัง กรธ. เพื่อให้พิจารณาขยายเวลา

นอกจากนี้ ในร่างกฎหมายดังกล่าวได้พยายามปรับบทบาท หากเป็นเรื่องที่เป็นความเสียหายเล็กน้อย เมื่อ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องก็สามารถส่งให้ต้นสังกัดสอบกันเองได้ ยืนยันว่า เมื่อจะดำเนินการปฏิรูปก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง กรธ. พร้อมที่จะรับฟังข้อท้วงติงต่างๆ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
    

(กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง ;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560