Home > News Feed
    Stryker ตีพิมพ์ผลการทดลอง DAWN(TM) Trial ในวารสาร New England Journal of Medicine

 

 

  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(   14 พฤศจิกายน   2560)-------วารสาร New England Journal of Medicine ได้ตีพิมพ์ผลการทดลองจากโครงการ DAWN Trial ซึ่งเป็นโครงการแรกที่นำเสนอหลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่แสดงอาการตอนตื่นนอนแต่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ด้วยการใช้อุปกรณ์ดึงลิ่มเลือดออกจากหลอดเลือด (mechanical thrombectomy) ปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไม่ถึง 1 ใน 10 คนที่ได้รับการรักษาด้วยเทคนิคนี้ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับว่า เทคนิคดังกล่าวสามารถใช้รักษาผู้ป่วยหลังแสดงอาการเกิน 6 ชั่วโมง ผลลัพธ์จากโครงการ DAWN จึงอาจพลิกกระบวนทัศน์ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก

 

Dr. Tudor Jovin จาก University of Pittsburgh Medical Center ผู้เป็นหัวหน้าร่วมในโครงการวิจัยดังกล่าว กล่าวว่า โครงการ DAWN แสดงให้เห็นว่า ยังมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีหลอดเลือดอุดตันเป็นบริเวณกว้างอีกมากที่สามารถรักษาได้ด้วยเทคนิค mechanical thrombectomy โดยโครงการ DAWN ให้ความสำคัญกับลักษณะทางกายภาพของผู้ป่วยมากกว่าเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการรักษา

 

Dr. Raul Nogueira ศาสตราจารย์ประจำแผนกประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ และรังสีวิทยา จาก Emory University School of Medicine และผู้อำนวยการแผนก Neuroendovascular Service ประจำศูนย์ Marcus Stroke & Neurosciences Center แห่งโรงพยาบาล Grady Memorial Hospital ผู้เป็นหัวหน้าร่วมในโครงการวิจัยดังกล่าว เผยว่า ปัจจัยด้านเวลาเพียงอย่างเดียวไม่ควรมาตัดโอกาสการรักษาด้วยเทคนิค mechanical thrombectomy แต่ควรเป็นเพียงปัจจัยประกอบด้านความเร่งด่วนในการรักษา เราหวังว่ากระบวนทัศน์การรักษาใหม่นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยในวงกว้าง ที่เดิมถูกมองว่ารักษาไม่ได้แล้ว

 

Mark Paul ประธานแผนกหลอดเลือดและเส้นประสาทของ Stryker กล่าวว่า ผลลัพธ์จากโครงการ DAWN Trial นำเสนอหลักฐานระดับ level-one เป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาล่าช้ามีอัตราทุพพลภาพลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์จะออกมาดีที่สุดเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ป่วย เพิ่มความครอบคลุมของบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และยกระดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในโรงพยาบาล

 

DAWN Trial สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Stryker ในการเป็นผู้นำทางคลินิก รวมถึงความสนใจในเรื่องการพัฒนาแผนดูแลผู้ป่วย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Stryker และได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาด้วยเทคนิค mechanical thrombectomy โดยใช้อุปกรณ์ Trevo(R) Retriever ในกรอบเวลา 90 วัน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียว สำหรับผู้ป่วยในโครงการต้องผ่านการคัดครองว่าเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาหลังแสดงอาการ 6-24 ชั่วโมง หรือเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่ทราบเวลาที่เริ่มอย่างชัดเจน ส่วนเวลาที่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าสามารถใช้เทคนิค mechanical thrombectomy ในการรักษาได้คือไม่เกิน 6 ชั่วโมง

 

    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560