Home > News Feed
    สรุปภาพรวมตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 14 พ.ย. 60

สรุปภาพรวมตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

วันที่ซื้อขาย: 14 พ.ย. 2560   14 พ.ย. 2560   ข้อมูล ณ เวลา  17:51:32
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง* (สัญญา)
Futures
  SET50 Index 148,415 362,118
  Sector Index - -
  Single Stock 200,122 2,399,231
  Precious Metal 11,544 43,059
     - GF10 11,151 40,029
     - GF50 393 3,030
  Deferred Precious Metal 511 1,907
     - GOLD-D 511 1,907
  Currency 1,417 18,932
  Interest Rate - -
  Agriculture 41 536
  รวม 362,050 2,825,783
Options
  SET50 Index
    Call 2,799 48,921
    Put 2,083 56,100
    อัตราส่วน Put/Call 0.74 1.15
  รวม 4,882 105,021
  รวมทั้งสิ้น 366,932 2,930,804
*สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน

 

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (TFEX) ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 2560
ปริมาณการซื้อขายหมุนเวียน (สัญญา) 359,882
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560