Home > News Feed
    TFEX สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560


ตลาด อนุพันธ์แห่งประเทศไทย (TFEX) สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม สินค้า SET 50 Futures , Stock Futures และ Gold Futures วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ณ วันที่ 14/11/60 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 128,249 143,479 -15,230
ต่างชาติ 26,442 34,843 -8,401
ในประเทศ 207,359 183,728 +23,631
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
    

(นวพร เชื้อเมืองพาน เรียบเรียง ;โทร.02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com )

ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560