Home > News Feed
    TFEX สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม SET 50 Options ฝั่ง Call Options วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560


ตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย (TFEX) สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม SET 50 Options ฝั่ง Call Options วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ณ วันที่ 14/11/60 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 702 463 +239
ต่างชาติ - 1 -1
ในประเทศ 2,097 2,335 -238
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
    

(นวพร เชื้อเมืองพาน เรียบเรียง ;โทร.02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com )

ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560