Home > News Feed
    ก.ล.ต. เปิดโผ บิ๊ก บจ.ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 14 พ.ย. 2560

ประจำวันที่ 14 พ.ย. 2560
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  25 รายการ
 

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JAS) ปลื้มใจ  สินอากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 13/11/2560 100,000 7.30 ซื้อ  
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) ไพโรจน์  วัฒนวโรดม คู่สมรส หุ้นสามัญ 14/11/2560 13/11/2560 1,900,000 0.83 ขาย  
ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHEWA) ชัยยุทธ  เตชะทัศนสุนทร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/11/2560 13/11/2560 200,000 1.35 ซื้อ  
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) มงคล  สิมะโรจน์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 14/11/2560 09/11/2560 1,000,000 0.72 ขาย  
ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCORP) ภัทรศักดิ์  โอสถานุเคราะห์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 09/11/2560 1,560,000 2.02 ขาย  
ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCORP) ภัทรศักดิ์  โอสถานุเคราะห์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 09/11/2560 8,805,000 2.09 ขาย  
ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCORP) ภัทรศักดิ์  โอสถานุเคราะห์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 10/11/2560 3,635,000 2.46 ขาย  
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC) สมัย  ลี้สกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 10/11/2560 1,000,000 1.03 ซื้อ  
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) ปรีชา  อรรถวิภัชน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 13/11/2560 29,900 4.84 ซื้อ  
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) สุขุม  โตการัณยเศรษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 13/11/2560 50,000 4.74 ซื้อ  
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND) อนันต์  กาญจนพาสน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 13/11/2560 50,000 1.80 ซื้อ  
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT) สาธิต  สุดบรรทัด ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/11/2560 13/11/2560 600,000 5.75 ซื้อ  
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY) วีระพล  อรรถบูรณ์วงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 10/11/2560 150,000 1.64 ซื้อ  
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) ชุลีวรรณ  วัชรกรโยธิน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 13/11/2560 9,300 28.75 ขาย  
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) พรทิพย์  วุฒิกุลประพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 13/11/2560 50,000 28.00 ขาย  
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) พรทิพย์  วุฒิกุลประพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 13/11/2560 100,000 28.50 ขาย  
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) พรทิพย์  วุฒิกุลประพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 13/11/2560 50,000 28.50 ขาย  
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) ยุทธ  ชินสุภัคกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 10/11/2560 100,000 6.85 ขาย  
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) ยุทธ  ชินสุภัคกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 13/11/2560 600,000 6.58 ซื้อ  
สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPRC) สตีเว่น ลีวิส  กิ๊บสัน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/11/2560 09/11/2560 35,000 16.70 ซื้อ  
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) พูนพรรณ  ไชยกุล คู่สมรส หุ้นสามัญ 14/11/2560 09/11/2560 35,000 3.61 ซื้อ ทำรายการโดยนายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) สมนึก  ไชยกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 09/11/2560 35,000 3.61 ซื้อ  
สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSF) โชคชัย  เจียงวรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 13/11/2560 150,000 11.00 ซื้อ ซื้อจาก นายจตุพร วัชรานาถ (เพื่อน)
สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSF) สุรพล  ว่องวัฒนโรจน์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 14/11/2560 13/11/2560 240,000 11.00 ซื้อ ซื้อจาก นายจตุพร วัชรานาถ (เพื่อน)
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) สุดุสิต  อุ่นแสงจันทร์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/11/2560 10/11/2560 37,000 3.68 ซื้อ  

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

    

(นวพร เชื้อเมืองพาน เรียบเรียง ;โทร.02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com )

ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560