Home > News Feed
     TKN เทเงิน67.01ลบ. ซื้อกิจการ GIM Factory Inc. (“GFI”) หวังเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายฐานกลุ่มลูกค้าในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป
 
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(15พฤศจิกายน2560)-----นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัด (มหาชน) TKN เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14พฤศจิกายน 2560 บริษัทตกลงเข้าลงทุนใน GIM Factory Inc. (“GFI”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของGFI จำนวน 31,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 65 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิด
เป็นมูลค่าประมาณ 2,015,000 ดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นประมาณ 67,014,064 บาท คำนวณจากอัตราขายถัวเฉลี่ยแลกเปลี่ยนแห่งธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ในอัตรา 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 33.2576 บาท)โดยสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ GFI
GFI จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสาหร่ายจากธรรมชาติ (OrganicSeaweed) มีที่ตั้งโรงงานผลิตอยู่ที่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งโรงงานเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 20 มกราคม2559 ปัจจุบันมีสายการผลิตสาหร่ายประเภทอบ 2 สาย และมีกำลังการผลิตประมาณ 101 ตันต่อปี ทั้งนี้สินค้าของ GFI ได้รับการรับรองว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน เช่น ได้รับการรับรองว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหาร Good ManufacturingPractice (GMP) ได้รับการรับรองว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัย (Non-GMO) เป็นต้น
"บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นใน GFI เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้แม้จะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว การซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จ หรือได้รับการยกเว้น และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ซึ่งบริษัทคาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นใน GFI เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ หากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นไม่สำเร็จครบถ้วน ก็อาจจะทำให้การซื้อขายไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ได้"นายจิระพงษ์กล่าว
ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ จะช่วยขยายฐานกำลังการผลิต และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สาหร่ายจากธรรมชาติ และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายฐานกลุ่มลูกค้าในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปมากขึ้น
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560