Home > News Feed
     --TU เตรียมสรุปแผนปี 61 ไม่เกินเดือนธ.ค.นี้ เผยยังคงเน้นการเติบโตธุรกิจปลาทูน่า,กุ้ง
    

(กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง ;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560