Home > News Feed
    บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CPF แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 25.00 บ.


ราคาปิด 25.00 บาท ราคาพื้นฐาน 25.00 บาท
Core Profit 3Q60 ต่ำกว่าคาด
• บริษัทรายงานกำไร 3Q60 เท่ากับ 4.9 พันล้านบาท (-5%YoY, +21%QoQ) หากไม่รวมรายการพิเศษพบว่าCore Profit จะอยู่ที่ 2.3 พันล้านบาท (-56%YoY, +7%QoQ) ซึ่งต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ โดยการลดลงYoY มาจากอัตรากำไรขั้นต้นหดตัวเป็น 13.9% ใน 3Q60 จาก 16.5% ใน 3Q59 และค่าใช้จ่ายขาย &บริหารต่อยอดขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งราคาหมูในประเทศลดลง (-12%YoY) ด้วย ส่วนการเพิ่ม QoQ เป็นเพราะธุรกิจกุ้งดีขึ้น และธุรกิจหมูที่เวียดนามฟื้นตัว (ราคา +34%YoY)
• แนวโน้ม 4Q60 อ่อนลง QoQ เพราะ 4Q เป็นช่วง Low season ราคาเนื้อสัตว์ในประเทศเดือนต.ค.อ่อนลงเพราะเป็นเทศกาลกินเจ แต่ราคาปัจจุบันยังสูงกว่าต้นทุนเพราะราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังต่ำ
• แนะนำถือ ให้ราคาพื้นฐาน 25 บาท ทั้งนี้ปัจจัยที่จะทำให้มีมุมมองที่ดีขึ้นกับหุ้น CPF คือ การฟื้นตัวที่ชัดเจนของธุรกิจหมูในเวียดนาม ซึ่งในปัจจุบันยังคงขาดทุนแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตาม
นักวิเคราะห์ : นมิดา อธิศพงษ์ : namidaa@th.dbs.com

    

(นวพร เชื้อเมืองพาน เรียบเรียง ;โทร.02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com )

ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560