Home > News Feed
     IVL ตัดสินใจปิดโรงงาน PET ในสหราชอาณาจักรถาวร หลังพิจารณาแผนธุรกิจแล้ว ยันไม่กระทบกำไร

 

 
    นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่    เลขานุการบริษัท   บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) IVL  เปิดเผยว่าตามที่บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เกี่ยวกับการแจ้งการหยุดผลิตของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET Indorama Polymers Workington Ltd. ในสหราชอาณาจักรนั้น ขณะนี้หลังจากการพิจารณาแผนดำเนินการทางธุรกิจอย่างรอบคอบแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ตัดสินใจที่จะไม่เปิดโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET Indorama Polymers Workington Ltd. เพื่อดำเนินการผลิตอีกต่อไป และจะทำการปิดโรงงานดังกล่าวเป็นการถาวร
          การปิดโรงงานในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในแง่ของรายได้หรือความสามารถในการทำกำไร ทั้งนี้ สำหรับลูกค้านั้นจะยังคงได้รับบริการจากโรงงานผลิต PET อื่นของบริษัทในทวีปยุโรปต่อไป
          อนึ่ง ฝ่ายบริหารของบริษัทจะดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสหราชอาณาจักร
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560