Home > News Feed
     บอร์ด TMB ตั้ง"ปิติ ตัณฑเกษม" นั่ง CEO มีผลวันขึ้นปีใหม่
 
 
 
  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(   22 พฤศจิกายน   2560)--------ธนาคารทหารไทย (TMB)  เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา รับทราบการที่นายบุญทักษ์ หวังเจริญ มีความประสงค์จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร และกรรมการธนาคาร จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีมติแต่งตั้งนายปิติ ตัณฑเกษม ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการธนาคาร แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ
          ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งของนายปิติ ตัณฑเกษม ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แล้ว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560