Home > News Feed
    ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊ก บจ.ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 22 พ.ย.60


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA) อนวัช  ลีละวัฒน์วัฒนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/11/2560 21/11/2560 2,000 17.20 ซื้อ  
เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) ณรงค์ฤทธิ์  ตั้งคารวคุณ คู่สมรส หุ้นสามัญ 22/11/2560 20/11/2560 1,000 16.50 ซื้อ  
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR) ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล คู่สมรส หุ้นสามัญ 22/11/2560 21/11/2560 100,000 3.92 ซื้อ  
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) จิรโมท  พหูสูตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/11/2560 20/11/2560 700,000 5.81 ซื้อ  
ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTW) สุวิช  พึ่งเจริญ คู่สมรส หุ้นสามัญ 22/11/2560 20/11/2560 100,000 12.50 ขาย  
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TF) พิพัฒ  พะเนียงเวทย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/11/2560 20/11/2560 3,300 182.05 ซื้อ  
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND) อนันต์  กาญจนพาสน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/11/2560 21/11/2560 100,000 1.80 ซื้อ  
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAKIT) ประกิต  อภิสารธนรักษ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 22/11/2560 21/11/2560 40,000 14.00 ขาย  
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) ชลธิชา  ทีปกรสุขเกษม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/11/2560 17/11/2560 93,200 0.50 ซื้อ  
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) ประทีป  ทีปกรสุขเกษม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/11/2560 15/11/2560 4,694,600 0.51 ซื้อ  
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) ประทีป  ทีปกรสุขเกษม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/11/2560 16/11/2560 2,000,000 0.51 ซื้อ  
พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPAC) อนงค์  สมพิทยานุรักษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/11/2560 20/11/2560 61,500 14.40 ขาย  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) ชาตรี  พรจรรยา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/11/2560 20/11/2560 8,000 9.10 ซื้อ  
ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(RSP) พีพิธ  เพชรเรือนทอง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/11/2560 10/11/2560 110,000 7.69 ขาย  
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M) สุดารัตน์  พัทธ์วิวัฒน์ศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/11/2560 20/11/2560 30,000 86.67 ขาย  


    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560