Home > News Feed
     สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 7 ธ.ค. 2560 ต่างชาติขาย 6,648.64 ลบ. (SET)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 28,542.04 14.50 20,986.82 10.66 7,555.22 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 18,621.43 9.46 19,768.74 10.05 -1,147.32 -
นักลงทุนต่างประเทศ 65,625.73 33.35 72,274.37 36.73 -6,648.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 84,006.48 42.69 83,765.75 42.56 240.73 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560