Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 ธ.ค. 2560 ต่างชาติขาย23,447.08 ลบ. (SET)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,291,327.46 11.83 1,210,435.29 11.09 80,892.17 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,194,998.15 10.95 1,184,686.62 10.86 10,311.53 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,432,727.98 31.45 3,456,175.05 31.67 -23,447.08 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,994,127.68 45.76 5,061,884.30 46.38 -67,756.62 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560