Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 7 ธ.ค. 2560 ต่างชาติขาย 36.34 ลบ. (mai)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 164.03 1.86 221.88 2.52 -57.85 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 56.00 0.64 35.25 0.40 20.76 -
นักลงทุนต่างประเทศ 345.03 3.92 381.37 4.33 -36.34 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,239.37 93.58 8,165.93 92.75 73.43 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560