Home > News Feed
     สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 ธ.ค. 2560 ต่างชาติขาย 304.90 ลบ.(mai)

 มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 ธ.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 12,139.14 2.24 11,841.55 2.19 297.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,424.99 0.26 1,470.76 0.27 -45.77 -
นักลงทุนต่างประเทศ 17,182.16 3.17 17,487.06 3.23 -304.90 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 510,654.00 94.32 510,600.92 94.31 53.08 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560