Home > News Feed
     พ่อวิชา ใจดี มอบหุ้น MAJOR 10 ล้านหุ้น หรือ 1.12 % ให้ลูกชาย วิศรุต เข้าถือ
 
  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(  7  ธันวาคม  2560)--------บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)MAJOR  ขอเรียนชี้แจงการซื้อขายหุ้นในกระดานรายใหญ่ (Big Lot) ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมี นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ (เป็นบุตรชายของนายวิชา พูลวรลักษณ์ ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว) เป็น ผู้ซื้อหุ้นจากนายวิชา พูลวรลักษณ์ (บิดา) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 10,000,000 หุ้น 
ทั้งนี้หลังจากทำรายการแล้ว นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ มีจำนวนหุ้นที่ถือครอง 10,000,000 หุ้น  หรือ  1.12 %   จากก่อนหน้าไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น ขณะที่หลังทำรายการนายวิชา พูลวรลักษณ์ เหลือถือหุ้น 274,840,100 หุ้น หรือ30.72 %   จากเดิมถือ 284,840,100 หุ้นหรือ31.84 %
รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด
 
 
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560