Home > News Feed
     AQ เผย ศาลอนุญาตให้เลื่อนไกล่เกลี่ยคดีนายวิชัย กฤษดาธานนท์ ฟ้อง AQ และพวก เป็น 21 ก.พ.61

 

  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(  7  ธันวาคม  2560)-------นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง     กรรมการ        บมจ.เอคิว เอสเตท หรือ  AQ  เปิดเผยว่า    ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้มีจดหมายที่ บจ.356/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ได้ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงข้อมูลนั้น บัดนี้มีความคืบหน้าในคดีแพ่งที่ พ.2899/2560 นายวิชัย กฤษดาธานนท์ฟ้อง บมจ.เอคิวเอสเตท และพวก นั้น  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา  13.00 น. ศาลพิเคราะห์ว่าในวันนี้ยังไม่อาจดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ เนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้จำเลยที่1บมจ.เอคิว เอสเตท จำเลยที่ 3 บจก.โกลเด้น เทคโนโลยีฯ จำเลยที่5นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์ จำเลยที่9 นายวิรัตน์ เอี้ยวอักษร และ จำเลยที่ 10นายอภิวุฒิ ทองคำขยายระยะเวลายื่นคำให้การได้โดยศาลอนุญาตให้ขยายยื่นคำให้การถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560จึงเลื่อนคดีไปนัดชี้สองสถานหรือกำหนดวันนัดสืบพยานในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.ตามที่คู่ความมีวันว่างโดยบริษัทฯได้แจ้งผลความคืบหน้าของคดีโดยเผยแพร่ผ่านระบบ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม2560  นั้น
 
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บมจ.เอคิว เอสเตท ได้ทำคำร้องขอเลื่อนคดี ศาลได้อนุญาตให้เลื่อนไปไกล่เกลี่ยเป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
บริษัทฯขอชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญในสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง บมจ.เอคิว เอสเตท , บจก.โกลเด้นฯ และ บจก. โปรเกรสฯ (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบจก.โกลเด้นฯ) ดังนี้
1.    เงื่อนไขหลักของสัญญาคือ ให้บมจ.เอคิว เอสเตท มีสิทธิในการจัดการขายที่ดิน โดย บมจ.เอคิว เอสเตท ต้องเป็นผู้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่จำเป็นเพื่อให้สามารถขายที่ดินได้ เช่น การถอนอายัดที่ดินการชำระหนี้แทนบจก.โกลเด้นฯ เพื่อมิให้ที่ดินถูกอายัด ในสัญญา
2.    กรณีมีกำไรจากการขายทรัพย์สิน(หลักหักค่าใช้จ่าย) และชำระหนี้แก่ธนาคารแล้วจะแบ่งผลประโยชน์ที่เหลือในสัดส่วน บจก.โกลเด้นฯ 70% และ บมจ.เอคิว เอสเตท 30%
3.    บมจ.เอคิว เอสเตท จะไม่เรียกร้องหนี้ตามคำพิพากษาที่ให้บจก.โกลเด้นฯชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจำนวน653.91 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
    
            
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560