Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน นลท.ต่างชาติซื้อ 2,363.44 ลบ.(SET)

 สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ม.ค. 2561

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 11,367.43 13.90 8,750.67 10.70 2,616.76 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,301.87 11.37 10,804.27 13.21 -1,502.41 -
นักลงทุนต่างประเทศ 26,162.11 31.99 23,798.68 29.10 2,363.44 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 34,959.28 42.74 38,437.07 46.99 -3,477.79 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 12 มกราคม พ.ศ. 2561