Home > News Feed
     สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน นลท.ต่างชาติซื้อ 12.17 ลบ.(mai)

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ม.ค. 2561

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 52.96 2.55 82.39 3.96 -29.43 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1.36 0.07 0.74 0.04 0.62 -
นักลงทุนต่างประเทศ 81.81 3.93 69.64 3.35 12.17 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,943.21 93.45 1,926.56 92.65 16.65 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 12 มกราคม พ.ศ. 2561