Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 12 ม.ค. 2561 ต่างชาติซื้อ165.2 ลบ. (mai)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 307.21 1.74 868.97 4.93 -561.76 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 28.34 0.16 38.77 0.22 -10.43 -
นักลงทุนต่างประเทศ 668.43 3.79 503.22 2.85 165.21 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,626.24 94.31 16,219.26 92.00 406.98 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 12 มกราคม พ.ศ. 2561