Home > News Feed
    พระธาตุยาคู โบราญสถานเมืองฟ้าแดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมา กราบไหว้ขอพร

 พระธาตุยาคู หรือธาตุใหญ่ เป็นโบราญสถานเก่าแก่ตั้งอยู่ในเขตบ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างตัวเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ 20 กิโลเมตร หรือใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที โดยกรมศิลปากร ได้ทำการขุดค้นพบหลักฐานต่างๆ มากมาย พระธาตุยาคูเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งคำว่า ญาคู ในภาษาอิสานหมายถึงพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ มีตำนานแห่งความมหัศจรรย์ของพระธาตุยาคู ซึ่งชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าแม้จะผ่านศึกสงครามระหว่างเมืองเชียงโสมกับเมืองฟ้าแดดสงยางแต่พระธาตุแห่งนี้กลับยังอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์


พระธาตุยาคู มีลักษณะรูปทรง 8 เหลี่ยม ก่อด้วยอิฐปรากฎหลักฐานการก่อสร้าง 3 สมัยด้วยกัน ส่วนฐานเป็นรูป 4 เหลี่ยมย่อมุม มีบันไดทางขึ้น 4 ทิศ มีปูนปั้นประดับสร้างในสมัยทวารวดี ถัดขึ้นมาเป็นฐานรูป 8 เหลี่ยม สร้างซ้อนทับบนฐานเดิมเป็นรูปเจดีย์ในสมัยอยุธยา ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ รอบองค์พระธาตุพบใบเสมาแกะสลักภาพนูนต่ำเรื่องพุทธประวัติ ปัจจุบันบางส่วนถูกเก็บไว้ที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับการดูแลพื้นที่บริเวณโดยรอบพระธาตุยาคู มีเจ้าหน้าที่ประจำที่กรมศิลปากรมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน ซึ่งยังประกอบด้วยเจดีย์บริวารอีก 4 องค์ ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมา กราบไหว้ขอพรและทำพิธีแก้บนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุด

ด้านการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณโดยรอบจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีอาชีพจำหน่ายดอกไม้ ธูป เทียนและของที่ระลึก เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทั้งการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ทั้งการดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบพระธาตุยาคู

ทั้งนี้เพื่อให้สถานที่แห่งนี้สะอาดสะอ้านเป็นที่เคารพบูชาของผู้คนที่หมุนเวียนเดินทางมากราบไหว้ บูชา และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อย่างไม่ขาดสาย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายวิทยุ ******* ฝ่ายวิทยุ *******ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
    

(กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง ;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 มกราคม พ.ศ. 2561