Home > News Feed
    สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดคาราวานเชื่อมความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง แม่ฮ่องสอน-ลอยก่อ รัฐคะยา

 นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปล่อยคณะคาราวานเชื่อมความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง แม่ฮ่องสอน ลอยก่อ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะผู้ประกอบการสินค้าโอทอป ซึ่งเข้าร่วมโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เมืองลอยก่อ กว่า 150 คน ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางสู่อำเภอขุนยวม บ้านประตูเมือง สู่จุดผ่อนปรนห้วยตุ้นนุ่น เข้าเมืองลอยก่อ โดยวันพรุ่งนี้( 14 มกราคม 2561) คณะคาราวานล่องเรือศึกษาวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนที่ทะเลสาบอินเล นมัสการเจดีย์ วัดผ่องดอว์อู หรือวัดบัวเข็ม( Phaung Daw Oo Pagoda) ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ที่เมืองลอยก่อ ส่วนวันที่ 15 มกราคม ช่วงเช้าร่วมงานวันชาติรัฐคะยา จากนั้นเดินทางศึกษาชนเผ่าและวิถีชุมชนคนคะยา หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว นมัสการวัดพระธาตุหินตั้ง วันที่ 16 มกราคม เที่ยวชมถ้ำ ซื้อของที่ระลึกที่อำเภอแม่แจ๊ะ ผ่านจุดผ่อนปรนห้วยตุ้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำเนิน ท้วมจอกผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    

(กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง ;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 มกราคม พ.ศ. 2561