Home > News Feed
    วันเด็ก สนช.จัดเต็มกิจกรรม มอบความสุขคู่ความรู้ ให้เด็กและเยาวชน

 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1เปิดพิธีงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 "ชวนเด็กๆ ทำความดีที่รัฐสภา" โดยบรรยากาศงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในปีนี้รัฐสภาเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าชมห้องประชุมรัฐสภาและพิพิธภัณฑ์รัฐสภา พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กิจกรรมเขียนความดีลงบนกำแพงความดี การเปิดให้ชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับบ้าน สนช.วิถีไทยสไตล์ไทยแลนด์ 4.0 ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมความรู้และตอบปัญหาเกี่ยวกับนิทรรศการ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา องค์ประกอบของรัฐสภาและการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ต้นไม้ ความรู้รัฐสภา กิจกรรมบทบาทสมมติจำลองการประชุมรัฐสภาและกิจกรรมผู้ประกาศจิ๋ว


โดยในปีนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ว่า"เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี ส่งเสริมความดีวิถีไทย"

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กริช  รวิวรรณผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
    

(กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง ;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 มกราคม พ.ศ. 2561