Home > News Feed
    ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง จัดกิจกรรม “ปัน ปั่น ปั้น” มอบรถจักรยาน จำนวน 20 คัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลำแพะ

 ที่โรงเรียนบ้านลำแพะ ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายปรีชา ชูเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสหพล ภักดี ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาห้วยยอด คณะผู้บริหาร พนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง และชมรมจักรยานจังหวัดตรัง ได้ร่วมกันนำรถจักรยาน จำนวน 20 คัน มามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลำแพะ ตามโครงการ ธ.ก.ส. อาสาพัฒนาชนบท ได้จัดกิจกรรม “ปัน ปั่น ปั้น” โดยโครงการดังกล่าว ทาง ธ.ก.ส.จัดขึ้น เพื่อรณรงค์เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงาน ธ.ก.ส. ทุกคน เพื่อให้เป็นผู้ที่รู้จักเอื้ออาทร และรู้จักแบ่งปัน รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะเป็นผู้ให้ และเสริมสร้างการช่วยเหลือผู้อื่น

สำหรับโครงการในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากพนักงานทุกคน จึงได้นำทีมงาน พนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง จัดกิจกรรม “ปัน ปั่น ปั้น” โดยเป็นการให้พนักงานทุกคนรู้จักแบ่งปันเงินของตนเอง เพื่อซื้อจักรยานให้นักเรียนปั่นไปโรงเรียน ในการที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการออกกำลังกาย นอกจากนี้ก็เพื่อเป็นการปั้นนักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ และช่วยลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เพื่อใช้ในการเดินทางหรืออำนวยความสะดวกขั้นต้นให้กับนักเรียนที่อยู่ไกลเส้นทางหลักในการเดินมาทางมาโรงเรียน
โดยกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วย การปั่นรถจักรยานออกจาก สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง เพื่อมุ่งไปยัง ธ.ก.ส.สาขาห้วยยอด เป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร หลังจากนั้นปั่นจาก ธ.ก.ส.ห้วยยอด ไปยังโรงเรียนบ้านลำแพะ อีกจำนวน 15 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 45 กิโลเมตร นอกจากนี้ก็ยังมีการมอบทุนการศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง พร้อมกับจัดกิจกรรมเล่นเกมนันทนาการต่างๆ เพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานทุกคนอีกด้วย
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผลแหล่งที่มา : สวท.ตรัง
    

(กฤษฎิ์ รัตนธีระธาดา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง ;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 มกราคม พ.ศ. 2561