Home > News Feed
     SPRCจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 หุ้นละ0.6806 บ.XD17เม.ย.61
 
   สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 13 กุมภาพันธ์   2561)------การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           
 
เรื่อง                                  : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                      : 13 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                            : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 เม.ย. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                : 17 เม.ย. 2561
จ่ายให้กับ                              : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)    : 0.6806
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                  : 6.92
วันที่จ่ายปันผล                          : 03 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                            :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________
 
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                   
 
เรื่อง                                  : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                      : 13 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        : 05 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                    : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 02 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                : 27 ก.พ. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                    :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                            : น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค 
กรุงเทพฯ เลขที่ 138 สุขุมวิท ซอย4 ถนนสุขุมวิท แขวงและเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561