Home > News Feed
    สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (TFEX) ประจำวันที่13 ก.พ. 61

สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

 

ข้อมูล ณ วันที่: 13 ก.พ. 2561
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 86,357 96,880
-10,523
44,730 37,016
+7,714
139,083 136,274
+2,809
270,170
- SET50 Index 25,898 24,134
+1,764
32,026 22,448
+9,578
63,044 74,386
-11,342
120,968
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 53,671 65,048
-11,377
8,635 10,070
-1,435
65,638 52,826
+12,812
127,944
- Precious Metal 5,558 5,267
+291
3,751 4,218
-467
6,907 6,731
+176
16,216
- Deferred Precious Metal 630 278
+352
- 1
-1
153 504
-351
783
- Currency 600 2,153
-1,553
318 279
+39
3,125 1,611
+1,514
4,043
- Interest Rate - - - - - - - - - -
- Agriculture - - - - - - 216 216 - 216
Options 1,477 2,893
-1,416
1,081 208
+873
3,691 3,148
+543
6,249
- SET50 Index Call 459 1,190
-731
351 151
+200
2,149 1,618
+531
2,959
- SET50 Index Put 1,018 1,703
-685
730 57
+673
1,542 1,530
+12
3,290
รวม   276,419
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561