Home > News Feed
    ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊ก บจ.ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 13 ก.พ. 61ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AOT) สราวุธ  เบญจกุล คู่สมรส หุ้นสามัญ 13/02/2561 09/02/2561 1,200 68.25 ซื้อ  
นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ.(NPP) ศุภจักร  ไตรรัตโนภาส ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น3 13/02/2561 05/02/2561 6,588,700 0.47 ซื้อ  
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND) อนันต์  กาญจนพาสน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/02/2561 09/02/2561 1,000,000 1.69 ซื้อ  
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND) อนันต์  กาญจนพาสน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/02/2561 12/02/2561 607,000 1.71 ซื้อ  
ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(FNS) ยูจีน  เอส. เดวิส ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/02/2561 06/02/2561 300,000 0.00 โอนออก โอนให้นางมนต์รวีเดวิส (คู่สมรส)
ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(FNS) ยูจีน  เอส. เดวิส คู่สมรส หุ้นสามัญ 13/02/2561 06/02/2561 300,000 0.00 รับโอน รับโอนจาก นายยูจีน เอส เดวิส (คู่สมรส)
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) กำจร  ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/02/2561 12/02/2561 100,000 10.40 ขาย  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) กำจร  ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/02/2561 12/02/2561 100,000 10.50 ขาย  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) กำจร  ชื่นชูจิตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/02/2561 12/02/2561 100,000 10.60 ขาย  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) บุญนำ  บุญนำทรัพย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/02/2561 12/02/2561 100,000 10.50 ขาย  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) บุญนำ  บุญนำทรัพย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/02/2561 12/02/2561 150,000 10.60 ขาย  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) บุญนำ  บุญนำทรัพย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/02/2561 12/02/2561 100,000 10.70 ขาย  


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561