Home > News Feed
     2บิ๊กSOLAR เอาเงินสดส่วนตัว ปล่อยกู้SOLAR 183.32ลบ.-ได้ค่าดอกเบี้ยกว่า4.10ลบ.

 

 
  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (13 กุมภาพันธ์ 2561)------- นายปัทมา วงษ์ถ้วยทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR  เปิดเผยว่า   มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จาก นายอัครเดช โรจน์เมธา ถือหุ้นในบริษัทฯ 3.96% นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง  ถือหุ้นในบริษัทฯ 0.11 % เป็นเงิน 183.32 ลบ. คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ชำระกว่า 4.01 ลบ. 
ทั้งนี้การขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว สิ่งตอบเเทนบริษัทฯ ชำระให้เเก่บุคคลที่เกี่ยวโยง ของบริษัทฯ ได้เเก่ ดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาในอัตรา 0%-5% ต่อปี ซึ่งอยู่ในค่าเฉลี่ย ที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารทั่วไป ซึ่งคิดเป็นมูลค่าดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องชำระตลอดช่วงเวลาที่กู้ยืมเงินตามสัญญา 4,109,971.82 บาท คำนวณขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เเละเมื่อนับรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนย้อนหลัง มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.24 
 
 
ผู้สื่อข่าว : ชนิภรณ์  ฝอยทอง  
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561