Home > News Feed
     SSC รายงานความคืบหน้ากระจายฟรีโฟลท
 
 
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (14 กุมภาพันธ์ 2561) --------  นายเลสเตอร์ เต็ก ชวน ดัน กรรมการผู้จัดการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หรือ SSC เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดแนวทางดำเนินการ กรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีที่2 ขึ้นไป บริษัทจดทะเบียนต้องส่งรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องการกระจายของหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกๆ 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดส่งรายงานการกระจายหุ้น จนกว่าจะมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนนั้น 
บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้กระจายการถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนก หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมประการใด บริษัทฯจะเรียนแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าว : ชลิตา เรือนอิ่น           
 
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561