Home > News Feed
    บล.ทิสโก้ : Soft Commodity Weekly : ราคากากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น


          ฝนที่ตกน้อยกว่าคาดในอาร์เจนตินา ทำให้ราคาถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 1.64% และ 5.93% ตามลำดับ ประกอบกับแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 5.39% WoW
          แม้ว่าอุปสงค์ช็อคโกแลตจะเพิ่มขึ้นในวันวาเลนไทน์ แต่อุปทานที่ล้นตลาดยังทำให้ราคาของช็อคโกแลตลดลง 3.67% WoW
          ในด้านของปัจจัยภายในประเทศ ราคาหมูเพิ่มขึ้น 1%, ราคาไก่เพิ่มขึ้น 1.57% และราคากุ้งเพิ่มขึ้น 1.39% ?
         

Market Insight
E-mail :tiscoresearch@tisco.co.th

    

(นวพร เชื้อเมืองพาน เรียบเรียง ;โทร.02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com )

ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561