Home > News Feed
    เมืองไทยประกันชีวิตรับ“รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคยอดเยี่ยม”รางวัลสูงสุด ตอกย้ำคุณภาพบริการที่ดีภายใต้นโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 14 กุมภาพันธ์   2561)-------นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคยอดเยี่ยม (Call Center) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในกลุ่มธุรกิจการเงินและประกันภัย ให้แก่นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบธุรกิจที่มีหน่วยงานบริการลูกค้า ศูนย์รับเรื่องและแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคยอดเยี่ยมภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่กำหนด โดยบริษัทฯ ให้บริการด้านรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลาย ประกอบด้วย ศูนย์บริการลูกค้าที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมอำนวยความสะดวกลูกค้าแบบ One-Stop Service รวมถึงศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 1766 เมืองไทย Smile” เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง  ตลอดจนการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งส่งผลให้กระบวนการการให้บริการลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน อย่างเหนือความคาดหมาย  ณ โรงแรม มิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561