Home > News Feed
     TOG ปันผลหุ้นละ 0.27 บ. ขึ้น XD 18 เม.ย. 61

 

 
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                   
 
เรื่อง                                  : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                      : 14 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        : 04 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                    : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                : 28 ก.พ. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                    :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                            : โรงแรมแอมบาสเดอร์ ห้องคอนเวนชั่น CD
______________________________________________________________________
 
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           
 
เรื่อง                                  : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                      : 14 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                            : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 เม.ย. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                : 17 เม.ย. 2561
จ่ายให้กับ                              : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)    : 0.27
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                  : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          : 03 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                            :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561